Klimaatactieplan

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie heeft de gemeente zich ertoe verbonden volgende engagementen na te komen:

  • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiĆ«ntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
  • een emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico's van en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het gezamenlijk actieplan;
  • het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen;
  • de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
  • het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het klimaatactieplan;
  • minstens elke twee jaar na de indiening van het gezamenlijk actieplan te rapporteren over de geboekte vooruitgang, met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.